Adicada aos meus amigos das Vacas Acusadoras. Esta viñeta foi pedida por eles. Unha aperta.